GC-12a: Suppermoon and Lunar Eclipse 2015

Recent Pages: 1, 2, 3, 4, 578911, 12, 12a, 13, 13a14, 15,16,17,18192021,22,23242526,27282930, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 4445, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

Suppermoon and Lunar Eclipse,

Sept 27 – 2015

Sunday night’s Supermoon eclipse, it hasn’t happened since 1982 and won’t happen again until 2033, according to space.com

A supermoon occurs when the full or new moon is unusually close to Earth in its orbit. The moon looks unusually bright in those situations when it is full. Tonight, however, as seen from Portland, the moon will be in eclipse as it appears over the eastern horizon.

Nguyệt thực

Mặt Trăng đêm rằm đang khuyết dần.

Có ba kiểu nguyệt thực chính: Nguyệt thực một phần, nguyệt thực nửa tối và nguyệt thực toàn phần.

Vào tối Chủ Nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015, chúng ta đã được nhìn thấy sự diễn tiến của nguyệt thực toàn phần.

Khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên một đường thẳng, sẽ có nguyệt thực toàn phần.

Dưới đây là thời gian của một nguyệt thực toàn phần:
♦ Mặt Trăng đi vào vùng nửa tối của Trái Đất. Ánh trăng sẽ mờ và tối đi.
♦ Nguyệt thực một phần. Lúc này Mặt Trăng sẽ bị khuyết đi một phần.
♦ Mặt Trăng đang dần dần đi vào phần bóng tối của Trái Đất.Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ đồng.

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất. Lúc này ánh trăng sẽ bị mờ đi và Mặt Trăng sẽ có màu đỏ đồng hoặc màu cam sẫm.

Cực đại: Ánh trăng bị mờ và tối đi. Toàn bộ Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ đồng.
.

Lunar Eclipse (1)Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (1)

Mặt Trăng dần ra khỏi phần bóng của Trái Đất.
.
Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (2)Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (3)

Nguyệt thực một phần.
.
Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (4)Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (5)Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (6)

Mặt Trăng ra khỏi phần bóng nửa tối của Trái Đất.
.
Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (7)Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (9)

A crowd of several hundred is gathered atop Rocky Butte Park in Northeast Portland, a good hour before the rise and eclipse of the supermoon.

Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (10)Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (15)Lunar Eclipse Sept 27 - 2015 (13)Full Moon Sept 28 - 2015

Theo người Thiên chúa giáo, hình ảnh nguyệt thực được gắn liền với hình ảnh cái chết của Chúa trên cây thánh giá.
 .
 Mặt trăng máu chính là sự trừng phạt của Chúa – đó là cách Người thể hiện sự phẫn nộ đối với loài người.
 ..

Và ghi chép trong Kinh Phật thời xưa…

Trong Kinh Phật “Nhân vương hộ quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh”, người đời sau có chép lại lời Phật khi trò chuyện cùng vua Ba Tư Nạc, trên thế giới có bảy đại nạn có thể xảy ra.
.

Đứng đầu trong số đó chính là “nhật nguyệt thất độ”, tức là sự thay đổi màu sắc của Mặt trăng Mặt trời, bao gồm cả Mặt trăng máu. Khi hiện tượng này xảy ra, đại họa sẽ ập tới và hủy diệt cuộc sống bình an của người dân.
.

Theo những tài liệu ghi lại trong cuốn “Đại Chính Tàng Kinh”: “Nếu có nhật nguyệt bạc thực, hoặc ngũ tinh hình sắc biến dị, hoặc sao chổi bùng phát thì đó là dấu hiệu của tai họa, dịch bệnh hoành hành, quỷ thần bạo loạn, quân giặc dị quốc xâm lược”.
.

Các chuyên gia đã đưa ra lời lý giải rằng, “Nhật nguyệt bạc thực” ở đây chính là nhật thực toàn phần hoặc nguyệt thực toàn phần mà khoa học nói tới. Khi ấy hoặc là đại ôn dịch lưu hành, hoặc là gặp họa binh đao.
.

Tạm kết: Như vậy, trong một số tín ngưỡng và tôn giáo, hiện tượng Mặt trăng máu thường gắn liền với những thảm họa tự nhiên hay biến cố lớn trong lịch sử. Tuy nhiên, theo lý giải của thiên văn học, hiện tượng “Mặt trăng máu” chỉ đơn thuần là nguyệt thực toàn phần và rõ ràng.
.

(ST)
.
Lunar Eclipse (2)