M-22: Cuối tháng Mười…..

Recent Pages:   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 12a 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23

Thu quyến rũ


Uploaded by bac giang

Mua Thu 2014 (179)

Tình là hư không


Uploaded by Dung Pham

La Thu 2014

Hãy yêu lại từ đầu


Uploaded by thukim7

Mua Thu 2014 (404b)

…Tháng mười về cỏ cây cuốn hơi sương
Như lòng ai vấn vương tình xa cách
Cứ sáng tối đi vào ra thầm trách
Tình đang nồng sao nỡ tách làm đôi….

(ST)

Thu 2015 (5)

YÊU… YÊU LẮM! CHỈ MÌNH DẤU YÊU THÔI…

Dường như anh đang trào dâng sóng lòng
Bởi biển nhớ rất mong điều huyền diệu
Dường như anh chỉ mình em thấu hiểu
Bởi hai ta, nửa thiếu rất cần nhau

Dường như anh tim đang còn rất đau
Bởi xa cách, vì đâu lại phải thế?
Dẫu mai này đời sẽ là dâu bể
Nhưng có em, anh không thể nào hơn

Sức dẫu mỏi hay ý trí có sờn
Thì tim này yêu hơn nhiều thế nữa
Bởi trọn đời anh khắc mãi lời hứa
Luôn yêu em bằng cuồng nhiệt trái tim

Biển bình yên, sóng chắc sẽ im lìm
Qua giông bão là những ngày hạnh phúc
Đời vẫn vậy, vẫn để ta chinh phục
Tình sẽ lớn những lúc gặp nguy nan

Em yêu ơi! Tình mình sẽ chứa chan
Dẫu xa cách rõ ràng là chịu đựng
Nhưng trong lòng một niềm tin giữ vững
Giống nước biển… mãi mãi là màu xanh

Cần lắm đó tình em trong tim anh
Tóc dẫu bạc hay xanh luôn là vậy
Cứ thốt lên! nào cần chi che đậy
“Yêu… yêu lắm “! Chỉ mình dấu yêu thôi!

Ngày Xưa Ơi!

La thu (2)Cuoi thu 2015 (a) (3)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s