SK&ÐS-30: Cách giải độc bằng Củ Hành

Recent Pages: 1234567, 89101112131415161717a,18, 18a19,20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

Cách giải độc bằng Củ Hành

Mùa lạnh đã đến,cũng là mùa dịch cúm đang hoành hành làm chúng ta hao mòn sức khoẻ,  Quý vị thử thực hiện cách này xem để tránh được đau cảm cúm nhức đầu sổ mũi.

Như tôi đã gởi một lần rồi. Nhưng năm nay chắc FLU đến sẽ còn tác hại mạnh mẽ hơn. Vậy xin gởi đến quí vị để đề phòng. Tôi đã làm phương pháp nầy 7 năm nay rồi nên chúng tôi tránh được các con Cúm hoành hành chúng tôi. Làm đi sẽ thấy mầu nhiệm , để mỗi phòng một củ hành Tây ở trên cao thoáng khí.
.
onion 8
onion 7
onion 6
onion 5
onion 4
onion 3
onion 2
onion 1
onion 9
onion 11
onion
onion 10

Chuyển đến trang:  1234567, 89101112131415161717a,18, 18a19,20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s